Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pierwsze międzynarodowe sympozjum nt. inżynierii, sztucznej inteligencji i zastosowań, Girne, Cypr [Print to PDF]

Od 2013-11-06 do 2013-11-06, Cypr
W dniach 6-8 listopada 2013 r. w Girne, Cypr, odbędzie się Pierwsze międzynarodowe sympozjum nt. inżynierii, sztucznej inteligencji i zastosowań (First International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications).

Zastosowania inżynieryjne sztucznej inteligencji stawały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad coraz bardziej popularne, a sektory inżynieryjne wykazywały istotne zainteresowanie wbudowywaniem technik AI w nowe produkty.

Sympozjum ma na celu poprawę komunikacji między naukowcami i zachęcenie ich do prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych. Wydarzenie posłuży za platformę dla naukowców, praktyków, informatyków i pedagogów do wymiany doświadczeń związanych z inżynierią, sztuczną inteligencją oraz ich zastosowaniami.

Related information

Countries

  • Cypr
Nr rekordu: 36034 / Data aktualizacji: 2013-09-04
Kategoria: calls
Źródło danych: ec
Additional information: Więcej informacji: http://iseaia2013.gau.edu.tr/