Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie podejście do recyklingu niepotrzebnego drewna i tworzyw sztucznych

Drewniane meble i tworzywa sztuczne stanowią duże wyzwanie dla zakładów recyklingu. W ramach inicjatywy UE zaproponowano oszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie.
Nowatorskie podejście do recyklingu niepotrzebnego drewna i tworzyw sztucznych
Drewniane meble kończą na wysypiskach lub są spalane. Tworzywa sztuczne, po oddzieleniu od metalowych i elektronicznych elementów, są lokalnie poddawane miażdżeniu i walcowaniu, a następnie są zazwyczaj wysyłane poza Europę w celu przeprowadzenia ostatecznego recyklingu. Istnieje potrzeba opracowania rozwiązania, które sprosta wyzwaniom związanym z recyklingiem tworzyw sztucznych i odpadów drewnianych, takich jak płyty wiórowe, bez konieczności spalania ich. Ponadto w wyniku zmieszania takich materiałów stworzony może zostać nowy materiał kompozytowy.

Aby sprostać tym potrzebom, w ramach finansowanego ze środków UE projektu FURNITREUSE przeprowadzono ściśle kontrolowany proces mieszania zmiażdżonych płyt wiórowych i tworzyw sztucznych, takich jak ABS, w którym zastosowano innowacyjną technologię nagrzewania, aby uzyskać nowy typ materiału kompozytowego.

Zespół projektu FURNITREUSE przeprowadził badania procesu łączenia rozdrobnionych przedmiotów drewnianych i polimerów. Badania wykonane zostały w celu oceny wpływu techniki na właściwości mechaniczne i fizyczne powstałego materiału kompozytowego.

Partnerzy projektu opracowali, a następnie zintegrowali główne części i podsystemy, tworząc prototypową maszynę do recyklingu. Następnie przeprowadzili testy ogólnej wydajności oraz specjalne pomiary, aby sprawdzić, czy materiał jest bezpieczny.

Po wdrożeniu zaproponowanych usprawnień, w drodze oceny ustalono, że prototyp jest gotowy do produkcji nowego materiału kompozytowego. Kilka próbek materiału zostało wykonanych i poddanych testom w celu ustalenia jego właściwości i przydatności.

Za pomocą nagrzewania mikrofalowego prototyp może przetwarzać odpady nienadające się do recyklingu, takie jak rozdrobnione płyty wiórowe, które są powszechnie stosowane w meblach biurowych i domowych, jak również inne produkty drewniane oraz nieposortowane i nieoznakowane tworzywa sztuczne. Stosowanie drewna i tworzyw sztucznych w celu utworzenia materiału kompozytowego jest ekonomicznym rozwiązaniem. Ponadto materiał może zostać ponownie poddany recyklingowi, gdy przedmiot zostanie wyeksploatowany.

Technologia jest przyjazna dla środowiska, ponieważ aktywacja i kontrola urządzenia nie wymaga stosowania żadnych związków chemicznych. Ponadto nie produkuje żadnych odpadów i efektywnie wykorzystuje energię.

Innowacja FURNITREUSE może przynieść korzyści europejskim MŚP, które prowadzą recykling różnych niepotrzebnych odpadów drewnianych i plastikowych. Docelowo rozwiązanie to ma zmienić praktyki stosowane w zakresie recyklingu, generując w ten sposób dodatkowe źródła przychodów dla MŚP z branży recyklingu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Recykling, drewno, tworzywa sztuczne, materiał kompozytowy, FURNITREUSE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę