European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Aby móc korzystać z niektórych funkcji portalu CORDIS, takich jak subskrypcje materiałów cyfrowych i wydawanych drukiem, zapisane wyszukiwania oraz powiadomienia e-mail, musisz posiadać konto w systemie EU Login.

W celu utworzenia nowego profilu w serwisie CORDIS po prostu zaloguj się przy pomocy swojego adresu e-mail i hasła, których używasz w EU Login.

Jeżeli Twój profil został założony, zanim CORDIS przeniósł się do systemu EU Login, i nadal używasz tego samego adresu e-mail, możesz się zalogować, korzystając z adresu e-mail i hasła do EU Login.

Jednak jeśli Twój adres e-mail używany w systemie EU Login jest inny niż ten zarejestrowany w serwisie CORDIS, stracisz możliwość dostępu do starego profilu CORDIS. Możesz utworzyć nowy profil lub skontaktować się z naszym punktem informacyjnym w celu zmiany adresu e-mail używanego w CORDIS.

Aby móc utworzyć nowy profil w serwisie CORDIS, musisz najpierw założyć konto w systemie EU Login

Jeżeli masz starszy profil CORDIS, użyj tego samego adresu e-mail do utworzenia konta w systemie EU Login, dzięki czemu będziesz mieć nadal dostęp do swojego profilu i działów portalu CORDIS.

Konto EU Login pozwoli Ci także na logowanie się na innych unijnych stronach, takich jak portal finansowania i zamówień publicznych czy strona dotycząca publikacji UE

Te informacje są przechowywane w systemie EU Login i można je zmienić za pośrednictwem konta EU Login.

Za każdym razem gdy logujesz się do CORDIS, Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko są pobierane z systemu EU Login. Aby zmiany wprowadzone na koncie CORDIS stały się od razu widoczne, musisz się wylogować i zalogować ponownie.

Informacje na temat innych kwestii dotyczących konta możesz znaleźć na stronach pomocy systemu EU Login (lub w przypadku użytkowników będących pracownikami Komisji Europejskiej na stronie pomocy).

Możesz zamówić subskrypcję nowych publikacji i artykułów w formie cyfrowej (powiadomienia e-mail) publikowanych w serwisie CORDIS.

Prenumerata elektroniczna obejmuje wyłącznie nowe publikacje i artykuły z wybranej dziedziny.

Możesz zapisać zapytanie bezpośrednio na stronie wyszukiwania oraz włączyć powiadomienia, aby raz w tygodniu otrzymywać wiadomość e-mail z informacją o nowych lub zaktualizowanych treściach opublikowanych w serwisie CORDIS, które pasują do Twojego zapytania. Możesz też skorzystać z kanału RSS dla zapisanego wyszukiwania. Podsumowanie Twoich zapytań i powiadomień jest dostępne w sekcji .

W sekcji Moje subskrypcje możesz ustawić powiadomienia e-mail o publikacjach i artykułach na temat projektów UE dotyczących Twoich obszarów zainteresowań.

Kanały RSS umożliwiają pozostawanie na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w serwisie CORDIS za pośrednictwem czytnika lub agregatora RSS na różnych urządzeniach. Wyniki wyszukiwania są dostępne także w formacie RSS.

CORDIS posiada jedną usługę wyszukiwania, oferującą szereg prostych i bardziej zaawansowanych funkcji.

Można wyszukiwać według terminów (słów) i łączyć je z filtrami, które mają zastosowanie do wszystkich lub niektórych zbiorów treści. „Edytowanie zapytania” pozwala na korzystanie z zaawansowanej składni wyszukiwania, w tym operatorów logicznych (ORAZ, LUB, NIE).

Wyniki wyszukiwania mogą być sortowane, zapisywane jako zapytanie dla powiadomień e-mail lub kanałów RSS, pobierane w formacie XML lub CSV lub dodawane do broszury PDF.

Unia Europejska zachęca do ponownego wykorzystywania informacji publicznych, a serwis CORDIS dostarcza swoje dane w wielu bezpłatnych, otwartych i nadających się do odczytu maszynowego formatach, z zastrzeżeniem warunków dotyczących praw autorskich.

Zbiory danych dotyczące wszystkich projektów w ramach każdego programu ramowego można pobrać z data.europa.eu wraz z powiązanymi z nimi danymi referencyjnymi. Zbiorcze pobieranie jest dostępne w formatach XML, CSV i XLS.

Można również ponownie wykorzystać dane bezpośrednio z serwisu CORDIS poprzez kanały RSS lub wyniki wyszukiwania w formacie XML lub CSV.

W przypadku innych potrzeb w zakresie danych, jak np. niestandardowe wyodrębnienie lub konkretne pytania, należy skontaktować się z punktem informacyjnym CORDIS.

Znajdź starsze strony internetowe i publikacje CORDIS, począwszy od czasu publikacji pierwszej strony CORDIS w 1994 roku.