European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Broszury tematyczne

Wielojęzyczne zbiory aktualnych artykułów informujących o finansowanych ze środków UE projektach i wynikach badań

Broszury Project Info Pack

Wybrane projekty na początkowych etapach realizacji, dotyczące konkretnego zagadnienia badawczego.

Broszury Results Pack

Zestawienia rezultatów i efektów zakończonych oraz dobiegających końca projektów, koncentrujące się na określonych zagadnieniach, które można zastosować w obrębie wybranej dziedziny.

Już wkrótce

Wybrane projekty na wczesnym lub zaawansowanym etapie realizacji, prezentujące efekty synergii pomiędzy programem „Horyzont Europa” a innymi unijnymi programami wsparcia.

Już wkrótce
Najnowsze broszury
BROSZURA PROJECT INFO PACK Zarządzanie ruchem lotniczym i Europejski Zielony Ład
Transport i mobilność icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon

Lotnictwo może odegrać istotną rolę w realizacji europejskich celów dotyczących osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz szeroko pojętej ekologii. Choć największego potencjału w zakresie ograniczania emisji upatrujemy obecnie w zrównoważonych paliwach lotniczych, w perspektywie krótkoterminowej możemy osiągnąć istotne rezultaty dzięki wprowadzeniu nowych technologii i procedur w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Wprowadzenie takich zmian może również znacząco ograniczyć wpływ zanieczyszczeń innych niż dwutlenek węgla, takich jak hałas i cząstki stałe. Najnowsze wydanie broszury Projects Info Pack, które trzymają państwo w rękach, przedstawia dziesięć przełomowych projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, których zespoły zajmują się ograniczaniem wpływu transportu lotniczego w Unii Europejskiej na środowisko.

Czytaj dalej

Przeglądaj broszury tematyczne według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.