European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Projekty i wyniki

Wyszukuj informacje na temat wszystkich publicznych projektów badawczych finansowanych ze środków UE w ramach programów ramowych realizowanych od lat 80. XX wieku. Dostępne informacje obejmują uczestników, wyniki, sprawozdania, rezultaty i odnośniki do publikacji dostępnych w ramach otwartego dostępu.

Sieć współpracy w ramach programu Horyzont

Interaktywna mapa pokazująca powiązania unijnych badań naukowych finansowanych ze środków z programów ramowych Horyzont

Wizualizacja danych
Poznaj i odkryj sieć współpracy łączącą organizacje uczestniczące w projektach Horyzont

Projekt miesiąca

Każdego miesiąca wybieramy projekt, który wyróżnia się pod względem innowacyjności w danej dziedzinie nauki

Wiadomości
Projekt miesiąca
Innowacyjne rozwiązania na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych powłok
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Zdrowie icon

29 Maja 2024

Dalsze losy...

Co wydarzyło się później? Poznaj dalsze losy zespołu projektowego, prowadzonych badań oraz produktów po ukończeniu projektu

Wiadomości
Dalsze losy...
Co nowego w projekcie EuroSea: wypełnianie luk w wiedzy naukowej w celu lepszego zarządzania oceanami
Zmiana klimatu i środowisko icon

31 Maja 2024

Narzędzia wizualizacyjne i analitycznes

Zaawansowane narzędzie analityczne umożliwiające przeglądanie danych dotyczących projektów i propozycji oraz innych powiązanych informacji statystycznych.

Przejdź do pulpitu Horyzont

Horizon Dashboard logo

Pobierz projekty w formacie otwartych danych

Zbiory danych wszystkich projektów i organizacji uczestniczących, które otrzymują wsparcie finansowe w ramach inicjatyw "ˆHoryzont Europa" lub "Horyzont 2020"

Projekty i wyniki projektów w ramach programu Horyzont

Wyszukuj i filtruj informacje na temat wszystkich projektów realizowanych w ramach programów ramowych Horyzont, łącznie z podsumowaniami i sprawozdaniami, wynikami i publikacjami

Zobacz wszystkie projekty i wyniki