European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Oświadczenie dotyczące dostępności

Witryna CORDIS dotycząca wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE

Niniejsze oświadczenie dotyczy treści publikowanych w domenie https://cordis.europa.eu/.

Nie odnosi się ono do żadnych innych treści ani witryn internetowych opublikowanych w którejkolwiek z jej subdomen. Te witryny internetowe i ich treści będą objęte osobnym oświadczeniem dotyczącym dostępności.

Niniejsza witryna internetowa jest zarządzana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Została zaprojektowana tak, aby mogło z niej korzystać możliwie najwięcej osób, w tym osoby niepełnosprawne.

Użytkownik witryny powinien być w stanie:

 • Bez problemu powiększyć większość stron w witrynie do 200%.
 • Poruszać się po większości stron w witrynie za pomocą klawiatury.
 • Poruszać się po większości stron w witrynie za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie).
 • Obsługiwać większość stron w witrynie jedną ręką i poruszać się po niej za pomocą klawiszy sekwencyjnych.
 • Korzystać z witryny w sposób bezpieczny dzięki brakowi migających elementów.

Niniejsza witryna internetowa została zaprojektowana zgodnie z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych, EN 301 549, wer. 3.2.1. Ściśle spełnia ona wymogi dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1. na poziomie AA.

Status zgodności

Niniejsza witryna internetowa jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 wer. 3.2.1 i dokumentem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, poziom AA. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Niedostępna treść”.

Witryna została ostatnio przetestowana w dniu 16.10.2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane w oparciu o audyt dostępności witryny cordis.europa.eu/, którego wyniki zostały przedstawione w dokumencie Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®), zgodnie z normą EN 301 549.

Niniejsze oświadczenie zostało zweryfikowane w dniu 13.11.2023 r.

Informacje zwrotne

Z chęcią poznamy Państwa opinie na temat dostępności witryny internetowej CORDIS dotyczącej wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE. W przypadku napotkania barier dostępności prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres cordis@publications.europa.eu.

Właściwy dział Komisji odpowie na Państwa informacje zwrotne w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami asystującymi

Witryna internetowa CORDIS dotycząca wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z następującymi najczęściej używanymi technologiami asystującymi:

 • najnowsze wersje przeglądarek Google Chrome i Apple Safari;
 • w połączeniu z najnowszymi wersjami narzędzi JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Dane techniczne

Dostępność witryny internetowej CORDIS dotyczącej wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE wymaga współdziałania niżej wymienionych technologii z określoną kombinacją przeglądarek internetowych i wszelkich technologii asystujących lub wtyczek zainstalowanych na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Niedostępna treść

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dostępność witryny CORDIS dotyczącej wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE, jednak jesteśmy świadomi pewnych ograniczeń. Staramy się je eliminować.

Poniżej opisujemy znane ograniczenia i potencjalne rozwiązania. W przypadku napotkania problemów nieznajdujących się na poniższej liście prosimy o kontakt.

Znane ograniczenia witryny CORDIS dotyczącej wyników badań naukowych finansowanych ze środków UE:

 1. Brak możliwości korzystania z niektórych funkcji za pomocą samej klawiatury.
 2. Niespójne stosowanie niektórych elementów nagłówków.
 3. Niepoprawne połączenie niektórych etykiet z odpowiadającymi im polami formularzy, które powoduje, że czytniki ekranu przedstawiają treść pola formularza bez kontekstu.
 4. Brak opisów alt text lub poprawnych opisów wielu obrazów.
 5. Niektóre przyciski i/lub linki nie mają tekstu nadającego się do odczytu.
 6. Mogą występować problemy z dostępnością niektórych dokumentów w formacie PDF.
 7. Brak możliwość regulowania czasu zalogowania (niektórzy użytkownicy mogą mieć za mało czasu na reakcję/interakcję z procesem).
 8. Niektóre filmy nie posiadają podpisów ani transkrypcji.
 9. Większość filmów nie posiada audiodeskrypcji.