European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Czy młodsi ludzie bardziej troszczą się o klimat?

Zespół badawczy przygląda się różnicom międzypokoleniowym w kontekście skutków zmiany klimatu.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Powszechnie przyjęło się – w dużej mierze dzięki szwedzkiej działaczce na rzecz ochrony środowiska Grecie Thunberg – że młodsze pokolenia są bardziej świadome skutków zmiany klimatu niż starsze. Według nowych badań osoby urodzone po latach 80. ubiegłego wieku są w większym stopniu narażone na emocjonalne skutki ocieplenia klimatu na naszej planecie.

Niepokój związany z klimatem

Aby zbadać różnice pokoleniowe w podejściu do zmiany klimatu, zespół badawczy z Uniwersytetów w Cardiff i Bath w Zjednoczonym Królestwie zgromadził dane z ankiet przeprowadzonych w całym kraju w latach 2020–2022. W ankietach zawarto 10 pytań mających na celu ocenę przekonań respondentów, postrzegania ryzyka i doświadczanych emocji związanych ze zmianą klimatu. Wyniki opublikowane w czasopiśmie „Communications Earth & Environment” wykazały, że u pokolenia Z i millenialsów występuje wyższy poziom lęku, poczucia winy i oburzenia w związku ze skutkami zmian klimatu w porównaniu z pokoleniem X, pokoleniem wyżu demograficznego i grupami powojennymi. „Powszechnie uważa się, że młodsze pokolenia są bardziej zaangażowane w kwestie zmiany klimatu niż starsze, ale nigdy nie było to przedmiotem systematycznych badań”, skomentował główny autor prof. Wouter Poortinga z Uniwersytetu w Cardiff w komunikacie prasowym. „W ramach naszego badania stwierdziliśmy ogólny trend wyższego poziomu przekonań związanych z klimatem, postrzegania zagrożeń i emocji wśród młodszych grup pokoleniowych”.

Widoczna jest przepaść pokoleniowa, choć…

Naukowcy nie stwierdzili różnic między pokoleniami w odniesieniu do wiary w przyczyny i skutki zmian klimatu. Różne reakcje emocjonalne na zmianę klimatu mogą być potencjalnie czynnikiem, dla którego młodsze pokolenia wykazują większy aktywizm i zaangażowanie. „Jednak różnica między pokoleniami w kwestii zmiany klimatu dotyczy głównie ich emocjonalnych reakcji na nią, a nie przekonań na jej temat”, wyjaśnił prof. Poortinga. „Różnice pokoleniowe nie są obecne przykładowo w przekonaniach na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu, chociaż starsze grupy wiekowe częściej uważają, że już odczuwamy jej skutki”. Z jednej strony badanie sugeruje, że negatywne emocje mogą wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Z drugiej strony mogą służyć jako motywacja do działania. „Podczas gdy świadomość zmiany klimatu jest powszechna wśród wszystkich pokoleń, młodsze pokolenia czują się nimi znacznie bardziej zagrożone i silniej reagują na nie pod względem emocjonalnym”, dodał prof. Poortinga. „Nie jest to całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że młodsze pokolenia odczują skutki zmiany klimatu bardziej niż starsze”. „Musimy jednak uważać, by nie przerzucać odpowiedzialności za rozwiązanie problemu zmiany klimatu na młodsze pokolenia. Starsze pokolenia mają obowiązek podjęcia działań tu i teraz, aby złagodzić skutki zmiany klimatu dla przyszłych pokoleń”, podsumował prof. Poortinga.

Słowa kluczowe

zmiana klimatu, klimat, millenialsi, pokolenie Z, pokolenie X, pokolenie wyżu demograficznego, młody, pokolenie