European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse

Opis projektu

Technologia, szkolenia i świadomość w walce z przemocą domową

Pomimo wysiłków podejmowanych przez rządy i grupy wsparcia w celu zapobiegania przemocy domowej, stanowi ona poważny i powszechny problem dotykający miliony osób w każdym wieku, każdej płci i z różnych środowisk w Europie. W celu zapewnienia wsparcia ofiarom, gromadzenia danych na temat przemocy domowej i oferowania sprawcom możliwości resocjalizacji finansowany ze środków UE projekt ISEDA wykorzysta szkolenia i programy uświadamiające. Aby zapewnić ofiarom wsparcie, badacze opracują specjalnego chatbota, z kolei program szkoleniowy, który będzie zawierał moduł poważnej gry, pomoże organom policji lepiej radzić sobie z przypadkami przemocy domowej. Kampanie uświadamiające zajmą się edukacją społeczeństwa i sprawią, że głos ofiar zostanie usłyszany, podczas gdy do uczniów skierowane zostaną programy edukacyjne mające na celu promowanie zdrowych relacji i obalenie toksycznych stereotypów związanych z płcią.

Cel

The ISEDA project (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) aims to combat and eliminate DV by employing an enriched European approach, utilizing modern technological tools and practices and improved multi-sectoral expertise in its activities. One of them is developing a chatbot, which will employ empathetic language and inform victims on ways to get help and assistance, as well as refer them to hotline numbers, police or other first responders to de-escalate violent situations. The chatbot will also familiarize citizens with the different types of DV, how to prevent, detect and investigate it. With victims’ consent, an integrated data platform will gather court-proof evidence to be used to build a legal case, and record trends on the nature, frequency and circumstances of the DV.
A key activity of the ISEDA project will be providing training to primarily PAs through interactive learning. Participants will develop the necessary skills to better assess DV situations, respond accordingly and provide better assistance to victims and a just treatment to their cases.
Awareness on DV will be further improved through campaigns integrating victims' input, via informational guides, posters and videos. Education Programs will focus on sensitizing and engaging students, fostering know-how on deconstructing toxic gender stereotypes and GBV and promoting healthy relationships and zero tolerance to violence.
The ISEDA project will also promote and implement perpetrator programs as an alternative to imprisonment and a chance for positive change, as such programs have the potential to significantly increase the quality of life of both victims and perpetrators.
Overall, the ISEDA project, employing multidisciplinary expertise and addressing the different aspects of DV, has the potential to significantly enhance the fight against DV on a European level and contribute to the establishment of the necessary robust long-lasting structures to eliminate it.

Słowa kluczowe

Koordynator

TECHNISCHE HOCHSCHULE KOELN
Wkład UE netto
€ 425 817,50
Adres
GUSTAV-HEINEMANN-UFER 54
50968 KOELN
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 425 817,50

Uczestnicy (13)

Partnerzy (1)